Bouwhistorie

Bij archeologisch onderzoek kijken we naar de bodem en naar sporen als funderingen, beerputten of paalkuilen die worden blootgelegd. Maar wie omhoog kijkt beseft dat er bovengronds ook nog veel te ontdekken valt. En zeker in een prachtige historische stad als Haarlem!

Gebouwde geschiedenis
De panden in de binnenstad van Haarlem kunnen ons veel leren over de gebouwde geschiedenis van de stad. In de loop der eeuwen is er ontzettend veel gebouwd en verbouwd: van bekende gebouwen als het stadhuis en de Grote of Sint Bavo aan de Grote Markt tot adellijke woningen, bierbrouwerijen en woonhuizen. Op straat is al veel te zien, maar vaak is de rijke bouwgeschiedenis van gebouwen niet zo maar af te lezen. Zo is de buitengevel van veel gebouwen in de stad vaak relatief modern, maar bevat het gebouw daarachter soms nog bouwsporen uit de middeleeuwen. Vaak zijn die te vinden op plekken die weinig worden verbouwd, zoals kelders en zolders.

Werkgroep
Haarlem is een van de top 5 steden wat betreft monumenten, maar eigenlijk weten we nog niet zoveel van de meeste panden in de binnenstad van Haarlem. Om die spannende bouwkundige geschiedenis van gebouwen te leren kennen is onderzoek nodig. Vanuit de Archeologische Werkgroep Haarlem is zodoende op 3 februari 2018 de Werkgroep Bouwhistorie Haarlem (WBH) opgericht. Deze werkgroep wil zich –samen met de gemeente Haarlem en andere belangstellenden- richten op het in kaart brengen van de bouwhistorie van Haarlemse panden. Er valt namelijk nog veel te ontdekken!

Onderzoek
Het bouwhistorisch onderzoek van de Werkgroep Bouwhistorie Haarlem staat nog in de kinderschoenen. Momenteel worden enkele projecten opgestart, waaronder een inventarisatie van kelders onder panden en het onderzoek van een heel bouwblok. De werkzaamheden bestaan uit archiefonderzoek en uit het documenteren van de bestaande ruimten in panden, zonder aantasting van de huidige staat. Door bouwhistorisch onderzoek krijgen we in Haarlem meer inzicht in rijke bouwgeschiedenis, zowel op het niveau van een enkel pand als op het niveau van de stad. Wie meer over de geschiedenis van een pand leert gaat er anders naar kijken.

Contact
Hebt u belangstelling voor bouwhistorisch onderzoek of weet u een pand dat onderzocht kan worden? Of hebt u wellicht zelf een pand dat wij mogen bekijken? Neem dan contact op met de Werkgroep Bouwhistorie Haarlem via de heer André Numan: andr.numan49@gmail.com.