Landelijke vereniging

De AWH vormt samen met de werkgroepen Velsen en Beverwijk-Heemskerk de
afdeling Kennemerland van de ‘AWN -Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie’ (AWN). De AWN is een vereniging met een hoofdbestuur en 23 landelijk gespreide afdelingen. De AWN heeft circa 2100 leden. De leden van de AWH zijn allen lid van de AWN.awn-logo