Opgraven

Zelfstandig opgraven behoort tot het verleden. Waar mogelijk werkt de AWH tegenwoordig mee aan opgravingen van archeologische bedrijven.  Zo kon de afgelopen jaren op diverse locaties in Haarlem en omgeving worden meegeholpen bij grote en kleine opgravingen. Dit betrof bijzondere locaties als het Wilsonplein en de Oude Bavo-kerk  in Haarlem en het Psychiatrisch Ziekenhuis en Groot Olmen in de Kennemerduinen bij Bloemendaal.

Grote of St. Bavokerk
Begin 2015 en 2014 werd onder grote publieke belangstelling  een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Grote of Sint Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem. Op aanwijzing van de AWH is door Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem een kleinschalig DSC05403onderzoek naar de voorganger van de huidige kerk uitgevoerd. Ter plaatste van een negentiende eeuws grafmonument werd een fundering van tufsteen gevonden. Op diverse locaties kon de muur van de voorganger van de huidige kerk worden blootgelegd. De tufstenen muren van de kerk dateren uit circa 1200. Het betreft de restanten van één van de oudste stenen gebouwen in Haarlem.

Wilsonplein
Eind 2011 heeft de AWH meegeholpen bij de opgraving op het Wilsonplein tegenover de stadsschouwburg in Haarlem. Aanleiding voor de opgraving was de aanleg van een DSCN3058ondergronds bergbezinkbassin voor de opvang van overtollig hemelwater. De opgraving werd uitgevoerd door archeologisch bureau BAAC. Ter plaatse werden de funderingen, beerputten en waterputten van een compleet huizenblok uit de zeventiende eeuw aangetroffen.  Op een dieper niveau werd een deel van de stadsgracht met houten beschoeiing  opgegraven. Uit de vulling van de stadsgracht is een grote hoeveelheid gebruiksvoorwerpen uit de zestiende eeuw afkomstig.

Psychiatrisch Ziekenhuis
In de zomer van 2010 is op het terrein van het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Meer en Berg in Bloemendaal een deel van de voormalige katholieke begraafplaats opgegraven. Aanleiding voor de opgraving vormden bouwplannen voor de locatie. In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de opleidingen archeologie van de Universiteit Leiden en Saxion Hogeschool werden enkele honderden skeletten onIMG_5383derzocht.   De begravingen dateren uit de negentiende en begin twintigste eeuw.  De skeletten, 80 in totaal, zijn voor fysisch antropologisch onderzoek naar het LUMC gebracht en na afloop herbegraven op de Algemene begraafplaats in Bloemendaal. Bijgaven en overige vondsten zijn opgenomen in het Provinciaal Archeologisch Depot in Castricum. Een deel van deze vondsten is opgenomen in de vaste tentoonstelling van het nieuwe  provinciaal archeologisch museum, Huis van Hilde.

Groot Olmen
Najaar 2006 heeft de AWH meegewerkt aan de opgraving in de Kennemerduaardewerken potinen in Bloemendaal.  In het stuifzandgebied op de locatie Groot Olmen is onder andere door archeologisch bureau Hollandia een onderzoek  uitgevoerd. Door de PWN werd de AWH geïnformeerd dat op deze locatie unieke vroegmiddeleeuwse scherven waren gevonden. Tijdens het onderzoek zijn enkele huisplaatsen, grote hoeveelheden aardewerk en botmateriaal uit de zesde tot de negende eeuw aangetroffen.

Opgravingskampen
De landelijke AWN-vereniging organiseert jaarlijks enkele opgravingskampen. In de zomerperiode kan in binnenland of buitenland een of twee weken worden meegeholpen op opgravingen.