Publicaties

Veel opgravingen en waarnemingen in Haarlem en omgeving zijn inmiddels vastgelegd in publicaties. Dit betreft zowel aansprekende publieksboeken als de reeks Haarlems Bodemonderzoek (HBO).

Haarlems BodemonderzoekHBO
De resultaten van de vele archeologische activiteiten zijn vanaf 1976 beschreven in het gemeentelijk tijdschrift Haarlems Bodemonderzoek. Inmiddels zijn er 40 HBO’s uitgebracht. De nummers 1 tot en met 38 kunnen als pdf gratis worden gedownload. Zie: Archeologisch Museum Haarlem.

Tijdschrift 
In 1984 is door de landelijke vereniging AWN in het tijdschrift Westerheem een themanummer over Haarlem uitgebracht en verscheen in 2013 een Westerheem-special ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de afdeling Kennemerland.  Ook werd in 2014 meegewerkt aan de Westerheem special over de Graven van Holland.

Boek Huis ter Kleefboek Huis ter Kleef

Ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Haarlem in 1995 schreef de AWH in samen werking met historici en bouwhistorici een publieksboek over de geschiedenis, bouwhistorie en archeologie van het Huis ter Kleef te Haarlem. In het archeologisch deel werd de opgraving van het kasteel beschreven, zijn enkele materiaalgroepen selectief besproken en werden diverse bijzondere vondsten belicht.