Colofon

Het beeldmateriaal op deze website is gemaakt door de leden van de Archeologische Werkgroep Haarlem en de medewerkers van Bureau Archeologie Haarlem. De teksten zijn geschreven door de leden van de Archeologische Werkgroep Haarlem. Gebruik van deze teksten en beelden is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming.