Landelijke vereniging

De AWH is onderdeel van een landelijke vereniging, de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Als  lid van de AWN ontvang je vijf keer per jaar de tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine.

De landelijke AWN organisatie en regionale afdelingen organiseren archeologisch DSC07852veldwerk, cursussen, rondleidingen, tentoonstellingen en publicaties. Daarnaast is AWN als belangengroep betrokken bij bestemmingsplannen en streekplannen, met als doel bij te dragen aan een respectvolle omgang met het cultuurhistorische erfgoed in de bodem.

De AWN treedt landelijk en via afdelingen op als contactorgaan voor instituten en overheden, geeft voorlichting aan brede publieksgroepen en biedt voorlichting en cursussen voor de eigen leden over de bescherming van het archeologisch erfgoed en de positionering van de vrijetijdsarcheologie.

Aanmelden kan bij het landelijke secretariaat:

AWN
Inlichtingen: Landelijk secretaris, Henk Kluitenberg
email:  h.kluitenberg@caesar-advies.nl
Aanmelden: AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie