Activiteiten

Periodiek wordt meegeholpen bij opgravingen van archeologische bedrijven. De werkzaamheden van de AWH zijn tegenwoordig vooral  gericht op het uitwerken van oude opgravingen.Daarnaast wordt geholpen bij tentoonstellingen en publieksactiviteiten in en om het Archeologisch Museum. Ook worden in samenwerking met andere archeologische werkgroepen uit de regio excursies gehouden en lezingen bezocht.

DSC03505