Opgraving aan het Spaarne

Afgelopen week hebben archeologen een opgraving verricht op het bouwterrein aan het Spaarne, hoek Turfsteeg. De amateurarcheologen van de AWH hielpen een handje. Zo werden enkele grondboringen gedaan om de bodemopbouw ter plekke tot op grote diepte DSC04773te kunnen bestuderen. Ook kunnen de bevindingen worden gekoppeld aan het huidige uitwerkproject Damstraat, waarover eind april een tentoonstelling in het Archeologisch Museum Haarlem opent. Dankzij de grondboringen kan de bodemopbouw nu over een groter gebied worden gereconstrueerd. Verder werd het opgravingsterrein uitgebreid met de metaaldetector onderzocht.

DSC04792