Spelden onder de loep

Tijdens opgravingen worden vaak uiteenlopende vondsten gedaan. Soms zijn het zeer kleine voorwerpen, zoals spelden. Deze  spelden van slechts enkele centimeters groot staan momenteel volop in de belangstelling. Zo was deze week de projectgroep ‘Spelden en Speldenmakers’ uit ‘s Hertogenbosch in Haarlem op bezoek. Samen met de collega’s van de Archeologische Dienst Haarlem werden enthousiast ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld over de manier waarop spelden werden vervaardigd. De projectgroep had halffabricaten en productieafval van een speldenmaker meegebracht.  Deze spelden werden vergeleken met Haarlemse spelden, waaronder spelden die door de AWH zijn opgegraven bij het kasteel Huis ter Kleef. Het was een inspirerende bijeenkomst. De bevindingen van de projectgroep worden later dit jaar gepubliceerd.

spelden Huis ter Kleef