Excursie naar het “Huis van Hilde”

Het was een leuk, leerzaam en gezellig bezoek dat we brachten aan het archeologisch museum van de provincie Noord Holland. Gedurende de bijeenkomst hoorde je twee soorten verhalen:

DSC05276

“Weet je nog, toen we dat bij die opgraving……” , bij veel voorwerpen kwamen de verhalen van het verleden, toen er nog werd opgegraven., terug. En wat een geheugen! Bij de meeste voorwerpen wist men nog de exacte locatie (inclusief spoor- en vondstnummer!), het weer van die dag, enz. enz.        Er klinkt een heimwee door naar de goede oude tijd en men is trots dat ‘hun’ voorwerp er nu zo mooi bij ligt in dit aangename museum.

DSC05296 “he, dat lijkt wel op…., is dit hetzelfde als…?”. De vondsten van andere locaties en opgravingen prikkelen altijd de bestaande kennis. Elke eigen opgraving of uitwerking levert veel vragen op. Voorwerpen die onduidelijk zijn qua datering, gebruik of uiterlijk. De herkenning en ontdekking dat een overeenkomst voorwerp ergens anders ook gevonden is, waarbij sommige vragen worden beantwoordt, levert minstens zoveel voldoening op als de vondst tijdens het opgraven zelf. Weer een puzzelstukje dat op zijn plaats valt.

 

En zoals dat bij betrokken deskundigen gaat, is er ook commentaar op fouten in de tentoonstelling. Een vriendelijke jonge dame die vrijwilligster is, luistert aandachtig en schrijft alle aanbevelingen op. Wellicht dat ze verholpen zijn, als we een volgende keer hier zeker weer naar toe gaan.

DSC05309 DSC05304

 

Van grote hoogte!

In deze rubriek wordt elke maand kort en krachtig een bijzonder, apart of juist heel gewoon opgegraven voorwerp belicht. Deze maand betreft het een trotseerlood.

Tijdens de opgraving van het kasteel Huis ter Kleef in de jaren 1990-1994 is een bijzonder trotseerlood Huis ter Kleefloden plaatje in de gracht gevonden. Het betreft een trotseerlood. Dergelijke loden werden -en worden nog steeds- door loodgieters gebruikt bij het aanbrengen van lood op een dakconstructie. Het lood werd op het hout bevestigd doormiddel van een spijker. Om roesten tegen te gaan, werd over de spijker een trotseerlood aangebracht. De loden zijn meestal voorzien van de naam van de loodgieter en een jaartal. Dit uit een piëteit en herkenning bij latere werkzaamheden aan het betreffende dak. Op de dakconstructies van oudere gebouwen zijn de trotseerloden meestal nog terug te vinden.

Zwijnskop
Het trotseerlood van Huis ter Kleef is zeer bijzonder. Op het trotseerlood is een afgehakte zwijnskop met bloedstralen afgebeeld. Boven de afbeelding is de naam BREDER aangebracht. Een dergelijke afbeelding is ook bekend van de wapens van de familie Van Brederode, die het Huis ter Kleef in de periode 1492-circa 1573 bezat. Na het beleg van Haarlem is het kasteel door de Spanjaarden opgeblazen en is het trotseerlood in de gracht beland.

Uniek
Het trotseerlood van Huis ter Kleef is zeer bijzonder. Het is het enige bekende trosteerlood met het wapen van de familie Van Brederode. Ook is het -tot nu toe- het oudste trotseerlood dat Nederland is gevonden, en het draagt niet de naam van de loodgieter maar van de opdrachtgever. Kortom, een bijzonder stukje lood!

opgraving Huis ter Kleef