Jaarvergadering en lezing opgraving Bavo

Deze week kwamen de amateurarcheologen uit de regio Kennemerland bijeen voor de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering werd gehou???????????????????????????????den op een wel heel toepasselijke locatie, het Archeologisch Museum Haarlem. Naast het algemene bestuurlijke en financiële deel presenteerden de werkgroepen uit Haarlem, Velsen en Beverwijk-Heemskerk hun activiteiten en ervaringen over 2014. Bij de werkgroep Haarlem stond vooral de nieuwe werkruimte en de lopende projecten Damstraat, Grote Markt 16 centraal.

??????????????????????????????? Na de pauze gaf André Numan een lezing over de recente opgravingen in de Bavo. De resultaten van de eerste campagne in 2014 werden daarbij gekoppeld aan de bevindingen van begin 2015. Van de dertiende eeuwse tufstenen Bavo is door de opgravingen inmiddels veel bekend, zoals de dikte en diepte van de muren, de breedte van het gebouw en de vorm van de koorsluiting, maar er zijn nog steeds prangende vragen om te beantwoorden. Op het archeologisch verlanglijstje staat bijvoorbeeld de toren van de kerk. Mogelijk dat daar in 2016 naar gekeken kan worden…

DSC03843

Opgraving aan het Spaarne

Afgelopen week hebben archeologen een opgraving verricht op het bouwterrein aan het Spaarne, hoek Turfsteeg. De amateurarcheologen van de AWH hielpen een handje. Zo werden enkele grondboringen gedaan om de bodemopbouw ter plekke tot op grote diepte DSC04773te kunnen bestuderen. Ook kunnen de bevindingen worden gekoppeld aan het huidige uitwerkproject Damstraat, waarover eind april een tentoonstelling in het Archeologisch Museum Haarlem opent. Dankzij de grondboringen kan de bodemopbouw nu over een groter gebied worden gereconstrueerd. Verder werd het opgravingsterrein uitgebreid met de metaaldetector onderzocht.

DSC04792

Tekenen

MDSC04493eten is weten… Het begon enkele maanden geleden met een tafel vol scherven, maar nu naderen de lopende projecten Damstraat en Grote Markt 16 de eindfase. Momenteel worden diverse kannen, grapen, koppen en mokken nauwkeurig getekend. De tekeningen van deze voorwerpen worden opgenomen in een mooie catalogus, die bij het eindrapport verschijnt. Teken is vooral veel kijken, meten en her en der wat gummen. Samen met een mooie foto van het voorwerp en een informatief tekstblokje kunnen andere archeologen met onze catalogus hun voorwerpen uitstekend vergelijken en dateren. Zo brengen we de wetenschap weer een stapje verder!

0.88KRM.BP02C.005

(G)een appeltje voor de dorst

In deze rubriek wordt elke maand kort en krachtig een bijzonder, apart of juist heel gewoon opgegraven voorwerp belicht. Deze maand betreft het een spaarpot.  

Waar de argeloze kunstliefhebber tegenwoordig de Verweijhal aan de Grote Markt DSC04539binnenloopt, is in 1990 door de AWH een opgraving uitgevoerd. Op een heel klein binnenterrein naast de Vleeshal zijn diverse muren, beerputten en kelders uit de middeleeuwen en nieuwe tijd opgegraven. Uit één van de zeventiende eeuwse beerputten is een prachtige spaarpot afkomstig.

De spaarpot is gemaakt van witbakkende klei en is aan de buitenkant voorzien van een laagje koperhoudende glazuur, waardoor deze een prachtig groen glanzend uiterlijk heeft. De spaarpot bestaat uit een holle bol op een kolomachtige voet en is aan de bovenkant van een puntje voorzien. In de holle bol is horizontaal een gleuf voor het inwerpen van muntjes uitgespaard. De spaarpot is 12 centimeter hoog.

De bol met puntje doet denken aan een vrouwenborst, waaraan het model dan ook zijn DSC04532naam ontleend. Naast het ‘borstmodel’ kende men ook andere vormen zoals een spaarvarken of een spaarhaantje. Uit latere tijd is er ook (wijn)tonvormige model bekend. Deze vormen hebben allemaal dezelfde symboliek: oppotten/ vetmesten en daarna slachten/ consumeren. Onze spaarpot heeft waarschijnlijk alle stadia doorgemaakt aangezien deze geheel in scherven werd gevonden. Van de inhoud is overigens geen spoor meer aangetroffen…

DSC04531