Een kannetje van gravin Jacoba!

In deze rubriek wordt elke maand kort en krachtig een bijzonder, apart of juist heel gewoon opgegraven voorwerp belicht. Deze maand betreft het een jacobakan.

Jacoba van BeierenHet leven van gravin Jacoba van Beieren (1401-1436) was tragisch, zowel privé als politiek. Ze trouwde vier keer, maar haar huwelijken waren gedoemd te mislukken. Ze werd gedwongen haar graafschappen af te staan aan de hertog van Bourgondië. Uiteindelijk werd Jacoba op het kasteel Teylingen in Sassenheim  gevangengezet, waar ze de laatste jaren van haar korte leven sleet. Tijdens werkzaamheden aan het kasteel in de zeventiende eeuw werden diverse slanke grijze kannetjes van steengoed gevonden. Sommige geschiedschrijvers dachten dat Jacoba haar tijd met pottenbakken heeft doorgebracht, maar dit is een fabeltje. Dit type kannetjes dateert uit circa 1375-1425, oftewel van voor de tijd dat Jacoba op kasteel Teylingen gevangen zat. Afgezien hiervan is het ook wat onwaarschijnlijk dat een voormalig gravin zich als gepassioneerd pottenbakster zou hebben ontpopt. Geheel onbewust hiervan zijn de gevonden kannetjes in de zeventiende eeuw hierdoor spontaan naar haar vernoemd.

Duitse kannen90 klev v 0669
De zogenaamde jacobakannetjes zijn afkomstig uit de Duitse stad Siegburg, nabij Keulen. Siegburg was toen één van de belangrijkste pottenbakkerscentra. In Siegburg werd vooral grijskleurig schenkgerei en drinkgerei gemaakt. De klei rond Siegburg bevatte nauwelijks ijzerdeeltjes, waardoor de voorwerpen licht grijs worden tijdens het bakken. Doordat de pottenbakkers de oventemperatuur wisten te verhogen ontstond er ook een zeer hard baksel, steengoed genaamd. Dit steengoed is zo hard dat het geen vocht opneemt en niet lekt. Ideaal voor drinkbekers, drinkschaaltjes en schenkkannen zoals de jakobakannetjes.

Exclusief spul
Alhoewel het steengoed uit Siegburg gretig aftrek vond in de steden en in wat mindere
mate op het platteland, lijken de jacobakannetjes daar wat minder gangbaar te zijn. Ze worden vreemd genoeg juist wel vaak gevonden bij kastelen. Zo ook bij kasteel Huis ter Kleef in Haarlem. Tijdens het archeologisch onderzoek van het kasteel zijn de jacobakannetjes massaal in de gracht aangetroffen. Vaak nog helemaal gaaf. Zijn het de tastbare restanten van een middeleeuws feestje? Het feit dat er zoveel kannetjes zijn gevonden, doet vermoeden dat ze na gebruik direct –leeg- in de gracht zijn gegooid.

Onderzoekverzamelfoto 1 jac.kannen
De scherven uit de gracht van Huis ter Kleef worden minutieus onderzocht en geven
langzaam hun geheimen prijs. Zo is de inhoud van de gracht goed dateerbaar en weten we welke handelscontacten er in die tijd met het buitenland waren. Daarnaast vertelt de plek waar de kannetjes in de gracht zijn gevonden iets over het gebruik van de naastgelegen kasteelruimten. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de bewoningsgeschiedenis van het kasteel door de tijd heen. Kortom, scherven van jacobakannetjes brengen ons -naast geluk- veel informatie over de middeleeuwen in Haarlem!

Romeinen en Friezen bij kasteel Brederode!

Dit jaar is het 2000 jaar geleden dat de Romeinen in Velsen een havenfort bouwden, Castellum Flevum genaamd. Het jubileumjaar wordt gemarkeerd met diverse activiteiten in de gemeente Velsen.

Legionairs burgers en inheemse Friezen
Op zaterdag 8 augustus wordt voor het publiek een speciaal ‘Romeinen enRomeinen Friezen-evenement’ bij kasteel Brederode gehouden. Er zijn echte legionairs, burgers en inheemse Friezen aanwezig en er worden tal van demonstraties gegeven, waaronder exercities, boogschieten en koken. Ook zijn er diverse kinderactiviteiten. Ontdekt en beleef het dagelijks leven van Romeinen en Friezen!

Panorama Magnum Vivens
Geniet tijdensUitzicht vanaf Castellum Flevum over de haven het evenement van het uitzicht vanaf Castellum Flevum over de haven. Het originele Romeinse uitzicht is voor het eerst in 2000 jaar weer levensgroot te zien.

Locatie
Het evenement ‘Romeinen en Friezen’ wordt op zaterdag 8 augustus naast de ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2 in Santpoort-Zuid, gehouden en duurt van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Zie ook: www.2000jrromeineninvelsen.nl

Oude vloer ontdekt in Haarlemse St. Bavo

Bij opgravingen in de St. Bavokerk in Haarlem is een bijzondere ontdekking gedaan. Dat zegt stadsarcheologe Anja van Zalinge. Onder de 17e eeuwse vloer in een kelder van de kerk is nóg een vloer gevonden. Het gaat om een natuurstenen tegelvloer uit de 13de eeuw.

Gesloopte huizen
“We wisten dat toen deze kerk werd gebouwd, dat die honderden keren groter zou wordenkelder Bavo dan de kerk die hiervoor stond. De kerk heeft daarvoor omliggende grond moeten aankopen en mogelijk zijn er ook huizen gesloopt”, aldus Van Zalinge.

Raadsel
Volgens de archeologe was het altijd een raadsel waar de huizen precies hadden gestaan. Door de vondst van de 13de eeuwse vloer is er nu het vermoeden dat de kelder is gebouwd in een veel oudere kelder. “Het is waarschijnlijk dat daar een huis stond.”

Op dit moment wordt de kelder leeg geschept. Volgens Zalinge zijn de archeologen nog zo’n twee weken bezig met ‘puinruimen’.

bron: rtvnh.nl